Een interessante bijeenkomst door NederlandSchoon in een grachtenkelder in Utrecht. Verschillende thema’s rondom zwerfafval en bijplaatsingen kwamen aan bod. Veel nieuwe en interessante gesprekken en contacten. Onbewust beïnvloeden (nudging) blijft een belangrijke interventie. Kijk in ons portfolio voor deze interventies.