Afgelopen week hebben we in opdracht van provincie Brabant en diverse gemeenten verschillende grote uitingen aangebracht tegen hardrijders. De uitingen zijn aangebracht op wegen waar vaak veel te hard gereden wordt en zijn van tijdelijke aard door gebruik te maken van ETP (Environmental Temporary Paint)

 

Het betreft uitingen (tekst of beeldend) tot 10 meter lang en 2 meter breed. In dit geval met spelende kinderen maken we gebruik van ‘priming’. Deze gedragsinterventie roept onbewust associaties op. Bij spelende kinderen speel je in op emotie/gevoel van de rijder en zijn/haar gedrag.

 

Geen verbodsborden of permanente ‘oplossingen’. Maar een perfecte manier om duidelijk en creatief tijdelijk te uiten. Door dit geregeld en verrassend toe te passen op bepaalde locaties is het mogelijk een gedragsverandering te realiseren.

Op een aantal locaties worden ook nu weer metingen verricht en wordt uitbreiding verwacht.